Мамандар үшін

Мамандар үшін

Атауы

Өлшем бірлігі

Бағасы, ҚҚС қоса алғанда

Ескерту

I. Білім мен дағдыларды бағалау (сертификаттау)

1

Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу)

1 адам   

4400

Мамандар үшін: 1) мамандығы бойынша үш жылдан астам кәсіби қызметінде үзілісі бар мамандар; 2) шетелдік мамандар; 3) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде білім алған және оқыған адамдар.   

Дағдыларды бағалау (автоматтандырылған компьютерлік тестілеу)

4 700

Барлығы:

 

9 100

II. Сертификаттау курстарын аяқтау бойынша білім мен дағдыларды бағалау (қорытынды бақылау)

2

Бірінші кезең – білімді бағалау (компьютерлік тестілеу)

1 адам 

5 400

Денсаулық сақтау саласында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар мамандар үшін  

Екінші кезең – дағдыларды бағалау (компьютерлік модельдеу)

17 200

Барлығы:

 

22 600

3

Бірінші кезең – білімді  бағалау (компьютерлік тестілеу)

1 адам 

5 400

Денсаулық сақтау саласында орта (техникалық және кәсіптік), орта білімнен кейінгі білімі бар мамандар үшін

Екінші кезең – дағдыларды  бағалау (компьютерлік модельдеу)

14 200

Барлығы:

 

 19 600

III. Денсаулық сақтау саласындағы менеджердің басқару қызметіне дайындығын растау (сертификаттауға)

4

Үздіксіз кәсіби даму нәтижелерін растау 

1 адам

6 000

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар денсаулық сақтау менеджерлері үшін

Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) және ситуациялық тапсырмаларды орындау (кейс-тестинг)

6 100

 

Барлығы:

 

12 100

IV. Денсаулық сақтау саласындағы мамандардың білімі мен дағдыларын бағалау, медициналық инцидент болған жағдайда тиісті орындамау туралы комиссияның шешімі бойынша

5

Білім мен дағдыларды бағалау

1 адам

18 900

 

V. Кәсіби құзыреттілікті бағалау

6

Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу):

1 адам

5 400

Білім және ғылым ұйымдарының ғылыми-педагогикалық кадрлары; резидентураға түсушілер және денсаулық сақтау саласындағы өзге де қызметкерлер үшін

7

Білімді бағалау (қорытынды бақылау)

1 адам

5 400

Біліктілігін арттырудан өткен мамандар үшін (өтінім бойынша)

VI. Өзін-өзі бағалау

8

Өзін-өзі бағалау (бейресми білім)

1 адам

12 500

 

9

Білімін  өзі бағалау

1 адам

3 500

нәтижелілікті талдау

10

Дағдыларын өзі бағалау

1 станция

2 000

 

5 станция

10 000

 

11

Өзін-өзі бағалау (аттестаттау)

1 адам

22 000

Денсаулық сақтау ұйымдарының басшылары және олардың орынбасарлары

12

Өзін-өзі бағалау (сертификаттау курсы)

1 адам

6 000

Білім мен дағдыларды өзі бағалау

13

Денсаулық сақтау саласындағы менеджердің басқару қызметіне дайындығын растауға (сертификаттауға) білімді өзін-өзі бағалау және ситуациялық жағдаяттарды орындау (кейс-тестинг)

1 адам

13 500

 

 

Төлеуге арналған деректемелер


«Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» РҚБ,  (Сайттағы төлем kaspi.kz  «Төлемдер» / «Білім беру» / «Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» бөлімінде)

Нақты мекен-жайы:

Астана қаласы, Қайым Мұхаметжанов көшесі, 5

БСН: 171140004577

ЖСК: KZ27722S000001324085

Банк: «Kaspi Bank» АҚ

БСК: CASPKZKA

Кбе: 18

КНП: 861

 

«Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» РҚБ (ҰТЕО)

(Терминал және банк кассасы арқылы төлеу)

Нақты мекен-жайы:

Астана қаласы, Қайым Мұхаметжанов көшесі, 5

БСН: 171140004577

ЖСК KZ656017111000002792

Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

 

 

 

ҰТЕО

Қазақстан Республикасының кәсіби қоғамдастығы аккредиттеген және мойындаған жетекші, Денсаулық сақтау мамандары мен білім беру ұйымдары мен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар түлектерінің құзыреттерін бағалау орталығы.

©2024 Национальный центр независимой экзаменации