Түлектер үшін

Түлектер үшін

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ БІЛІМ АЛУШЫЛАРЫ МЕН ТҮЛЕКТЕРІНІҢ КӘСІБИ ДАЯРЛЫҒЫН БАҒАЛАУ

Атауы 

Өлшем бірлігі

Бағасы, ҚҚС қоса алғанда, теңге

Ескерту

I. Білім беру бағдарламаларының білім алушылары (студенттер)

1

Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу)

1 студент 

5 400

  Білім және ғылым ұйымының базасында    

Дағдыларды бағалау

6 200

Барлығы:

11 600

II. Білім беру бағдарламаларының түлектері (ТжКБ, орта білімнен кейінгі, жоғары білім, интернатура, резидентура)

2

Білімді бағалау (компьютерлік тестілеу) 

1 түлек 

5 400

  Білім және ғылым ұйымының базасында    

Дағдыларды бағалау

6 200

Барлығы:

11 600

III.  Өзін-өзі бағалау (сынама  бағалау / емтихан)

3

Білімін  өзі бағалау,  Нәтижелілікті талдау

 

3500

 

4

Дағдыларын өзі бағалау

5 станция

10 000

 Модельдеу технологиялары мен жабдықтарын пайдалану

IV. Есептер

5

Білімді бағалаудың нәтижелілігін талдау

1 адам

1 500

 Пәндер бойынша талдау

6

Түлектердің білімі мен дағдыларын бағалау нәтижелері бойынша талдамалық есеп

1 мамандық

25 000

 Білім және ғылым ұйымдары үшін

 

Төлеуге арналған деректемелер


«Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» РҚБ,  (Сайттағы төлем kaspi.kz  «Төлемдер» / «Білім беру» / «Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» бөлімінде)

Нақты мекен-жайы:

Астана қаласы, Қайым Мұхаметжанов көшесі, 5

БСН: 171140004577

ЖСК: KZ27722S000001324085

Банк: «Kaspi Bank» АҚ

БСК: CASPKZKA

Кбе: 18

КНП: 861

 

«Ұлттық тәуелсіз емтихан орталығы» РҚБ (ҰТЕО)

(Терминал және банк кассасы арқылы төлеу)

Нақты мекен-жайы:

Астана қаласы, Қайым Мұхаметжанов көшесі, 5

БСН: 171140004577

ЖСК KZ656017111000002792

Банк: «Қазақстан Халық Банкі» АҚ

 

 

ҰТЕО

Қазақстан Республикасының кәсіби қоғамдастығы аккредиттеген және мойындаған жетекші, Денсаулық сақтау мамандары мен білім беру ұйымдары мен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар түлектерінің құзыреттерін бағалау орталығы.

©2024 Национальный центр независимой экзаменации