Image

Басқарушылық қызметке дайындығын растау

Жалпы ақпарат

Денсаулық сақтау саласындағы менеджерлердің басқару қызметіне дайындығын растау процедурасы екі кезеңде жүргізіледі:

1 кезең – үздіксіз кәсіби даму іс-шараларын растау;

2 кезең – білімді бағалау және ситуациялық тапсырмаларды шешу (кейс-тест).

Процедурадан  сәтті өткен кезде менеджерлерге «Денсаулық сақтау саласындағы менеджердің басқару қызметіне дайындығын растау туралы қорытынды»  беріледі, ол берілген күннен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қолданылады.

Процедура форматы
Құны және төлем
Процедураға тіркелу
Емтихан материалы

ҰТЕО

Қазақстан Республикасының кәсіби қоғамдастығы аккредиттеген және мойындаған жетекші, Денсаулық сақтау мамандары мен білім беру ұйымдары мен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар түлектерінің құзыреттерін бағалау орталығы.

©2024 Национальный центр независимой экзаменации