Өзін-өзі бағалау

Image

Өзін-өзі бағалау

Өзін-өзі бағалау немесе сынақ емтиханы – бұл өз білімін, дағдыларын, құзыреттілік деңгейін немесе тапсырмаларды немесе тестті орындаудағы тиімділігін бағалау үшін алдағы емтиханға өзін-өзі дайындау процесінің соңғы бөлігі. Бұл дегеніміз, сіз өзіңіздің өнімділігіңізді немесе қабілетіңізді сыртқы немесе сараптамалық бағалаусыз бағалайсыз.

Өзін-өзі бағалау мүмкіндік береді:

  • алдағы емтиханға дайындығыңызды бағалауға;
  • алдағы емтиханның форматымен және мазмұнымен танысуға;
  • мамандықтың немесе маманданудың мазмұндық бөлімдері бойынша күшті және әлсіз жақтары көрсетілген диагностикалық кері байланыс (нәтижелілікті талдау) алуға;
  • ҰТЕО ақпараттық жүйесінде сәтті тіркеуден, аутентификациядан автоматты түрде өтуге, бағалаудан өтудің техникалық мүмкіндіктерімен танысуға,
  • өзін-өзі бағалау ұпайы бойынша нақты емтиханда шамамен баллды есептеуге;
  • қосымша оқытуды немесе тренингті жоспарлауға
  • өзін-өзі көрсету және жеке өсуге мүмкіндік береді.

Өзін-өзі бағалауда шекті өту баллы жоқ.

Өзін-өзі бағалау онлайн-прокторинг жүйесін пайдалана отырып, қашықтан қол жеткізу режимінде, онлайн режимінде жүргізіледі.

Ескерту:

Өзін-өзі бағалау кезінде анықтамаларды және (немесе) әдебиеттерді қолдану, сондай-ақ олардың қабілеттерін асыра бағалауға немесе бағаламауға бейімділікке байланысты өзін-өзі бағалаудың нәтижесі әрдайым дәл және объективті бола бермейтінін есте ұстаған жөн. Сондықтан өзіңіздің біліміңіз бен дағдыларыңызды бағалау кезінде өзін-өзі бағалауды құралдардың бірі ретінде пайдалану маңызды, бірақ жалғыз құрал емес.

Мұнда өзін-өзі бағалауға тіркелу.

ҰТЕО

Қазақстан Республикасының кәсіби қоғамдастығы аккредиттеген және мойындаған жетекші, Денсаулық сақтау мамандары мен білім беру ұйымдары мен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар түлектерінің құзыреттерін бағалау орталығы.

©2024 Национальный центр независимой экзаменации