Басшыларды аттестаттау

Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының басшыларын және олардың орынбасарларын, уәкілетті органға ведомстволық бағынысты ұйымдардың басшыларын, олардың орынбасарларын аттестаттауды денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган жүргізеді.

 

Аттестаттаудың екінші кезеңі, тестілеу Бағалау жөніндегі ұйымның базасында, электрондық форматта өткізіледі.

Формат – бір дұрыс жауабы бар бірнеше таңдаулы тест сұрақтары арқылы компьютерлік тестілеу.

Тесттің бір нұсқасындағы тест сұрақтарының жалпы саны – 100.

Тестілеудің ұзақтығы – 100 минут (1 сағат 40 минут) үзіліссіз.

Тестілеу нәтижелерін есептеу: тест сұрағына әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл, қате жауап үшін – 0 балл беріледі.

Білімді бағалау нәтижесі барлық дұрыс жауаптар үшін ұпайларды қосу арқылы автоматты түрде қалыптасады және компьютерлік тестілеу аяқталғаннан кейін бірден көрсетіледі.

Шекті деңгей: бірінші басшылар үшін – 70 % тест сұрақтарының жалпы санынан 70% және одан да көп дұрыс жауаптар. Басшы орынбасарлары үшін-тест сұрақтарының жалпы санынан 60% және одан да көп дұрыс жауаптар.

Ескерту:

Тестілеудің теріс нәтижесі:   бірінші басшылар үшін – 70% - дан аз, басшы орынбасарлары үшін-тест тапсырмаларының жалпы санынан 60% - дан аз дұрыс жауаптар тестілеу нәтижесі болып саналады.

Тест сұрақтарына апелляция тестілеу кезінде беріледі.

Ескерту:

Апелляцияға өтініш аттестатталатын адамнан шағымданған жағдайларда қабылданады:

 1. нақты мәселелердің дұрыстығы;
 2. техникалық ақауларға сілтеме жасай отырып тестілеу нәтижелері;
 3. бұзушылық туралы акт.

Апелляцияға өтініш жұмыс органының жауапты тұлғасына немесе денсаулық сақтау басқармасының жауапты тұлғасына жоғарыда көрсетілген себептерді көрсете отырып, тестілеу нәтижелерін шекті мәндерден төмен балл алған жеке өзі аттестатталатын адам береді.


Тестілеуден өту ережелері

 • Тестілеуге өзімен бірге Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжаты бар аттестатталатын адамдар жіберіледі.
 • Тестілеуге қатысу үшін аттестатталатын адам тестілеу залына тестілеу басталған уақыттан кешіктірмей жіберіледі.
 • Тестілеудің уақыты мен күні туралы аттестатталатын адамға жұмыс органының жауапты тұлғасы немесе денсаулық сақтау басқармасының жауапты тұлғасы тестілеу басталғанға дейін 5 (бес) жұмыс күні бұрын хабарлайды.
 • Тестілеу сәтінде өзін қанағаттанарлықсыз сезінген аттестатталатын адам бұл туралы тестілеу басталғанға дейін Бағалау жөніндегі ұйымның операторына хабарлайды. Бұл жағдайда мұндай адамдарды тестілеу осы күннің ішінде басқа уақытта немесе тестілеу кестесіне сәйкес басқа күні жүргізіледі.
 • Тестілеу залы тестілеу процесінің бейнежазбасын жүргізу үшін бейнебақылау камераларымен жабдықталған. Бейнебақылау жазбалары тестілеу аяқталғаннан кейін бағалау жөніндегі ұйымда күнтізбелік 30 (отыз) күн бойы сақталады.
 • Тестілеуді өткізу кезінде аттестатталатын адамдар басқа аттестатталатын адамдармен сөйлеспейді, материалдармен алмаспайды, ақпаратты қағаз және өзге де тасымалдағыштарда пайдаланбайды, тестілеу залынан шықпайды, аудиторияға шпаргалкаларды, оқулықтар мен әдістемелік әдебиеттерді, калькуляторды, фотоаппаратты, мобильді байланыс құралдарын (пейджер, Ұялы Телефондар, планшеттер)енгізуге және пайдалануға жол берілмейді, Ноутбуктер, ойнатқыштар, модемдер (мобильді маршрутизаторлар), радио-электрондық байланыстың кез-келген түрін қолданыңыз (Wi-Fi (Wi-Fi), Bluetooth (Bluetooth), Dect (Дект), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), сымды және сымсыз құлаққаптар және т.б.).
 • Аттестатталатын адам осы Қағидалардың 6-тармағының талаптарын бұзған жағдайда оператор осындай адамның тестілеу процесін тоқтатады және оны тестілеу залынан шығарады.

Бұл ретте оператор тыйым салынған заттарды табу және тестілеуден шығару актісін жасайды. Аттестатталатын адам тестілеуден өтпеген болып есептеледі, оның нәтижелері жойылады.

 • Нәтижелер тестілеу аяқталғаннан кейін 30 (отыз) минуттан кешіктірілмей аттестатталатын адамдардың қолына беріледі және жұмыс күнінің соңына дейін денсаулық сақтау саласындағы тиісті мемлекеттік органға жіберіледі.

Тестілеуден өтуге өзін-өзі дайындау үшін аттестатталатын адамдар өзін-өзі бағалаудан өте алады. Мұнда өзін-өзі бағалау туралы ақпарат  

 

ҰТЕО

Қазақстан Республикасының кәсіби қоғамдастығы аккредиттеген және мойындаған жетекші, Денсаулық сақтау мамандары мен білім беру ұйымдары мен денсаулық сақтау саласындағы ғылыми ұйымдар түлектерінің құзыреттерін бағалау орталығы.

©2024 Национальный центр независимой экзаменации